Industrieweg 25, 4283 GX in Giessen +31(0)183 - 724 818

“GELD BESPAREN DOOR GEEN KEURING EN ONDERHOUD UIT TE VOEREN IS HETZELFDE ALS DE KLOK TERUGZETTEN OM TIJD TE BESPAREN!”

WAAROM KEUREN?

Uw industriële aanhanger is een waardevol logistiek hulpmiddel wat nauwelijks onderhoud  nodig heeft maar wel aandacht en zorg behoeft voor het veilig functioneren van de aanhanger.

Omdat de staat van uw aanhanger wordt beïnvloed door slijtage als gevolg van het reguliere gebruik, weersinvloeden, langdurig stilstaan of eventuele schade, dient uw aanhanger periodiek te worden gekeurd door een daartoe bevoegde keurmeester.

Via de volgende link vindt u de wettelijke onderbouwing hiervoor:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01/#Hoofdstuk7_Afdeling2_Artikel7.4a

Voor interne transportmiddelen geldt een keuringsinterval van maximaal 1 jaar of na reparatie van een schade. Ook bij het opnieuw in gebruik nemen na langdurige stilstand is keuren verplicht. Dit is vergelijkbaar met andere arbeidsmiddelen.

Daarnaast wordt de levensduur van uw aanhanger aanzienlijk verlengd bij regelmatig onderhoud, smeren en afstellen van dedraaiende delen. Een paar graden scheefstand in het stuursysteem kan uiteindelijk tot grote reparaties leiden.

WAT DOEN WIJ BIJ EEN KEURINGSINSPECTIE?

De technische staat van de aanhanger wordt in een veilige situatie geïnspecteerd, vastgelegd en gedocumenteerd. Na de inspectie is uw aanhanger goedgekeurd of afgekeurd.

Tijdens de keurings- en inspectiebeurt kunnen schades en defecten worden geconstateerd welke uit het oogpunt van veiligheid gerepareerd dienen te worden alvorens uw aanhanger kan worden goedgekeurd. De uitkomsten van de inspectie worden met u besproken. In onderling overleg wordt afgestemd welke actie moet worden ondernomen om de aanhanger weer goedkeuring te verlenen.

De inspectie wordt afgesloten met het bevestigen van een keuringsplaatje op de aanhanger waaruit blijkt wat de keuringsstatus van de aanhanger is: goedgekeurd of afgekeurd. Ook wordt daar een voertuignummer in gestanst zodat de aanhanger in onze databank geregistreerd kan worden.

Neem contact op

  NAAM :

  TELEFOON NUMMER :

  E-MAIL :

  UW VRAAG :

  SCHADES

  Eventuele schade of defecten zullen na een inspectie op het keuringsrapport worden vermeld met een prijsindicatie voor herstel. Wij kunnen deze voor u in eigen huis repareren.

  KLEIN ONDERHOUD

  Vast onderdeel van een keurings- en inspectiebeurt kan zijn het uitvoeren van kleinschalig onderhoud in de vorm van smeren en afstellen van draaiende delen. Ook dit kunnen wij voor u uitvoeren.

  U WILT DAT WIJ UW AANHANGER(S) KOMEN KEUREN, HOE WERKT HET?

  Onze nieuwsberichten

  Wij zijn bekend met de volgende merken